Att vara Nämndeman

Att bli valt till nämndeman är ett mycket stort förtroende och ett mycket fint uppdrag. I uppdraget ligger att bidra till att vårt svenska rättssamhället upprätthålls.
Samhället  förväntar sig att jag på ett riktigt , rättvist sätt och i enlighet med våra värderingar,skall kunna fria eller döma. Jag skall också kunna bidra till att påföljden hjälper till att så fort som möjligt få tillbaks en dömd medborgare som en fullvärdig medborgare i samhällsgemenskapen.

För att kunna klara av dessa förväntningar  måste jag ha kunskap och insikt i samhället, lite juridik, samt samt i vilket stöd och eller påföljder det finns möjligheter att välja, samt lite om resultaten från de olika påföljderna.

Det är för att hjälpa våra nämndemän som Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening finns till och försöker ordna kompetensutvecklings träffar.

Domstolsverkets information om att Bli Nämndeman