Hur uppfattar allmänheten vårt bidrag som lekmannadomare i vår tingsrätt.

Som ni alla vet har nämndemannasystemet ifrågasätts av många i samhället, och vid senaste utredningen om dess fortlevnad, så klarade sig systemet med en hårsmån. Men det finns fortfarande krafter kvar i samhället, vilka önskar att nämndemannasystemet upphör.  Man vill ha professionella domare, och inte lekmannadomare, för att upprätthålla  rättsväsendets anseende.

Detta gör att vi som nämndemän och lekmannadomare måste uppträda korrekt och professionellt:

  • Vi skall vara sobert klädda för att inge förtroende
  • Vi skall alltid finnas i tid till förhandlingen
  • Vi får absolut inte hamna ens i närheten av jäv eller delikatessjäv. Alltså inte på något sätt visa känslor, partiskhet eller på annat sätt få någon av parterna eller någon utomstående att tro att vi står på någons sida. ( Vi skall ju döma oberoende).
  • Vi får inte prata om målet utanför rättssalen vare sig med andra nämndemän eller med någon ur allmänheten.
  • Om det finns minsta risk att någon skall kunna uppfatta att du är eller kan vara jävig, så måste du direkt informera rättens ordförande om detta, så hon eller han kan ta ställning till om du är lämplig i detta mål eller bör ersättas av annan nämndeman. Och självklart, om du själv känner att du är för nära någon part i förhandlingen, så bör du be om att bli utbytt.

Tyvärr har några mål måst göras om då en nämndemans uppträdande tenderat att hamna inom området ”Delikatess jäv”. Det har också varit nämndemän som kommit försent eller inte alls infunnit sig till förhandlingen. Mål som måste göras om på grund av någon nämndeman, skadar alltid hela nämndemannakåren och samtidigt rättsväsendet.