Varför dömer vi och till vilken nytta? Och hur dömer vi och vilken effekt får detta?

Förenklat kan man tycka att vi dömer för att någon har gjort något vi inte accepterar och därför lagstadgat mot. Men till vilken nytta skall vi döma? Är det för att avskräcka från att begå brott och härigenom minska antalet av brott, eller är det för att återföra från ett felaktigt beteende till ett accepterat beteende i samhället?

Se mer