Lite rättshistorik

Domstolsorganisationen genom tiderna PA21 2017-04-03 både om domstolarna, samt om vilka lagar som gällt under vilken tid och var. Rättshistorien har inte direkt haft en rak linje.

Domsagohistorik Eskilstuna tingsrätt

 

Jag fann att det är en intressant väg, med mycket politisk påverkan, som rättsväsendet gått från forntid fram till den situation vi har idag. Jag rekommenderar att  du tittar igenom lite om hur vår domstol kommit till. Det är mycket intressant. Du kan se även andra domstolars utveckling på sidan Rättshistorik.

Vad hade änkedrottningen Hedvig Eleonora med Eskilstuna tingsrätt att göra?

Ja det är ju också en fråga.

Livgeding (tyska leibgedinge) kallades i äldre tid de gods och landområden i ett kungadöme, som anvisades en änkedrottning till underhåll för hennes livstid. De innehades som län under kronan, men förvaltades av innehavaren efter eget gottfinnande. Det har inte alltid gjorts skillnad på Livgeding och morgongåva, särskilt inte om den senare verkligen kom att brukas av drottningen som änka. Ett begrepp för drottningar som levt på Livgeding är franskans reine douairé.

Men för att försörja änkedrottningen valdes ett landområde, vilket skulle stå för hennes apanage, eller vad det hette på den tiden. Häradet fick namnet Livgedinget och det hade då Livgedingets Domsaga. Livgedinge Domsaga bildades 1680 och upplöstes 1971 i samband med tingsrättsreformen i Sverige. Domsagan överfördes då till Eskilstuna tingsrätt.

Fram till 1718 tillhörde Åkers, Selebo, Daga, Österrekarne samt Västerrekarne härader till änkedrottning Hedvig Eleonoras Livgeding, och det betydde att häraderna inte berördes av 1680 års lagstiftning till en början. Dessa härader bildade en gemensam Domsaga under benämningen Gripsholms, Rävsnäs och Eskilstunas län. Nästa ändring inträffade 1714 då Eskilstuna län, som innefattade Öster- och Väster Rekarne häraden, bröts ut och bildade en egen domsaga. Livgedingesystemet upphörde i samband med att det Karolinska enväldet upphörde 1718.Samma år återfördes Eskilstuna län till den ursprungliga domsagan, som nu fick samma omfattning som den haft före 1714, och varje härad bildade eget tingslag, och domsagan kallades från 1879 för Livgedinge domsaga. Daga härad bröts ut ur jurisdiktionen från och med 1879 och överfördes till Nyköpings Domsaga.

Kansliorten var Eskilstuna och tingsställen var Eskilstuna (1959: varannan tisdag med början första tisdagen) och Strängnäs (1959: övriga tisdagar samt var fjärde onsdag med början onsdagen efter andra tisdagen).

Domsagan lydde under Svea hovrätts domkrets.

Läs vidare