Eskilstuna-Strängnäs nämndemannaförenings besöksresa till Riga/Lettland

Vi var en grupp på 22 personer från vår Nämndemannaförening som reste över till Riga i Lettland.
Själva båtfärden med mat och besöket till svenska ambassaden ordnades av Lauri Sankari.
Jag hade haft frekvent kontakt med en kollega till administrationen för Domstolsväsendet i Riga och vi planerade besöket den 10 april med lite olika inslag. Man berättade om sin verksamhet och redogjorde för det erkännandet/priset man fått av Europeiska Unionen för effektiviseringen av arbetet i rätten och att man därmed höjt kvalitén för rättsväsendet.

Vi besökte även svenska ambassaden på eftermiddagen, där vi blev bjudna kaffe med dopp, medan
ambassadören Henrik Landerholm med fru Ann berättade om Riga och dess historia.

Skrivet av Paula Ehrlin

Läs mer

PappaBarns första yttrande på betänkandet av 2014 års vårdnadsreform

Som remissinstans till betänkandet av 2014 års vårdnadsreform har föreningen PappaBarn påbörjat arbetet med vårt remissyttrande. Vi har läst igenom och analyserat innehåll, förslag och motiveringar i delar av betänkandet.
Vi vill redan nu delge er våra första tankar och analyser av betänkandet samt också komma med några egna förslag som vi anser behövs för att myndigheter som hanterar dessa frågor i framtiden verkligen skall Se barnet! utifrån barnets behov och bästa. Dokumentet är inte vårt remissyttrande.
Har du några frågor eller vill diskutera något kring vårt första yttrande om betänkandet är du välkommen att kontakta oss.

PappaBarns första yttrande vårdnadsutredningen Ver 2.1

Om du har kommentarer på yttrandet, sänd dem till mig, för sammanställning. Hans Andersson

Ha en skön påsk.

Med vänlig hälsning
Anders Fors
Mobil: 073-424 2231
Ordförande föreningen PappaBarn
http://www.pappabarn.se/