Sammanfattning av vårterminens kvällarna med Bertil Jarl.

Eskilstuna-Strängnäs nämndemannaförening, är lyckligt lottade. Vi har en rådman, Bertil Jarl, som brinner för sitt arbete, samtidigt som han ser nyttan i att förkovra tingsrättens nämndemän. Bertil håller fyra informationskvällar per termin om olika aktuella delar i rättssystemet, såsom nya eller ny tolkade lagparagrafer, delar i arbetet i domstolen, etc.

Läs referat från vårterminens kvällar:

Den socio-sociala påverkan på introduktion i kriminalitet

Har vi gjort fel?

När vi haft föredrag eller seminarier i ämnen som påverkas av samhällssituationen och dess kopplingar till introduktion och fortlevnad av kriminalitet, så har vi antingen hållit dessa inom vår förening, eller också bjudit in våra grannföreningar. Vilket är bra, men inte bra nog. Vår roll är som beslutande om slutstädning, vilket ur samhällsekonomisk synpunkt inte är speciellt ekonomiskt. Vore det inte bättre om vi slapp, eller minskade behovet av slutstädningen?

Läs mer