Vad vi gör och varför bör du vara medlem

 • Vi ordnar kompetensutvecklingsaktiviteter för våra medlemmar
 • Vi ordnar trivselträffar för våra medlemmar
 • Vi representerar vår tingsrätts nämndemän gentemot domstolen
 • Vi anordnar en lista över nämndemän som snabbt kan komma som ersättare för dig, om du av något skäl inte kan sitta i ett ting.
 • Vi är medlem i riksförbundet som representerar Sveriges nämndemän nationellt och internationellt
  • NRF är remissorgan gentemot domstolsverket, regering och riksdag i frågor, som berör Sveriges rättsväsen.
  • Riksförbundets företräder Sveriges nämndemän och till NRF anslutna föreningar och direktanslutna medlemmar i för dem gemensamma frågor.
  • Förbundet kompletterings försäkrar medlemmarna så att de har fullgott skydd även under föreningsaktiviteter.
  • Riksförbundet företräder nämndemän som är medlemmar i anslutna föreningar samt direktanslutna medlemmar inför såväl myndigheter, allmänhet, press och debatt.
  • Förbundet ska bevaka och tillvarata nämndemännens intressen i alla frågor av betydelse inom rättsväsendet samt informera om och delta i den aktuella debatten inom området.
  • Riksförbundet bidrar tillsammans med våra lokala föreningar i nämndemännens kompetensutveckling fördjupad kunskap och förståelse inför sitt uppdrag som nämndeman.
  • Förbundet följer och deltar debatter samt sprider kännedom om nämndemannauppdragets betydelse i ett rättssamhälle hos massmedia och allmänhet.
  • Förbundet är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Läs senaste tidningen Nämndemannen

Läs förra tidningen Nämndemannen