Självstudiematerial

 

Annan väsentlig information om brott, vittna, brottsofferersättning  Brottsoffrens situation och möjligheter

 

Mobbing och arbete mot det

 

Mobbing på nätet

 

Näthat

 

Nätbedrägeri och IT-brott

 

Rättegång, hur går den till

 

Vad dömer vi till, och hur dömer vi

 

Vad dömer vi till, eller vad innebär ett straff för den dömde och samhället

 

Böter skadestånd etc.

 

Hur klarar sig den lilla människan inför domstol?

 

Vad händer vid frigivning

 

Nyhetsbrev EU-rätten

 

Våld mot kvinnor och äldre i relation

 

Våld mot barn

 

Vittna och vittnesstöd

 

Människohandel

 

Sexbrott och sextrakasserier
Kriminalstatistik Hot och terror  Grooming och sexutnyttjande med hjälp av nätet Narkotikabrott Nämndemannadebatt Hederskultur 
Koppling ADHD och andra diagnoser och brott  Missbruk Förebyggande av brott  Myndighetsövervakning av medborgare  Det Svenska Rättsväsendet  Minnes och Rättspsykologi
Socio-Social påverkan på kriminalitet Islam Säkerhetspolisens fallstudier

 

 

Vad saknar du? Hör av dig. Glöm inte att klicka i att du inte är en robot.

Kommentera självstudiematerialet
Sending