Vad dömer vi till. Eller vad innebär ett straff för den dömde och samhället?

Vet vi vilka konsekvenser en dom får för den dömde och för samhället? Nej jag tror inte att de flesta av oss vet, eller har funderat kring det.

Men först måste man nog ta sig en funderare kring vad man vill med att döma personer för brott. Vill man skapa en avskräckning, eller vill man försöka återfå den dömde som en bidragande samhällsmedborgare, så fort som möjligt. Troligast ligger våra önskningar någon stans mitt emellan. Viss avskräckning vill vi nog att det skall ge, men samtidigt vill vi nog inte att samhället skall hålla de dömda inlåsta under för lång tid.

Vi vill nog också att de som blivit frigivna skall kunna inlemmas i samhället som fungerande medborgare, som arbetar och betalar skatt som alla vi andra lyckliga.  Självklart finns det områden, där man kan känna osäkerhet, och de är väl inom områden där brottsligheten utförts på grund av en sjuklig betingelse, som kanske inte går att behandla mot.

Jag tycker att var och en av oss som sitter som nämndemän / lekmannadomare, skall ta oss en djup funderare på vad jag själv tycker och tror på, i detta område.

För att kunna ta denna fundering, är det viktigt att vi alla har en relativt god bild av, vad den dömde egentligen döms till. Vilka pålagor utöver just det straffet som han dömts till kommer han att åläggas? Hur länge efter att straffet är avtjänat, kommer han att vara belastad av extra pålagor och vilka är de.

Jag har gjort en liten sammanställning över information, som till viss mån, svarar på dessa frågor.
Vad dömer vi till

Gå igenom informationen på dessa länkar och fundera, innan du tar ställning. Vi kommer att ta upp frågan på regions träffen i Eskilstuna den 7/11 2015.