Vad dömer vi till, och hur dömer vi?

Hur dömer vi, och vad blir konsekvensen?

Vad innebär det att bli dömd?

  • Du får ett straff
  • Du noteras i straffregistret se vilken varaktighet.
  • Allmänhetens minne av brottet. t.ex. sexualbrotts dömda.
  • Beroende på vad man anser att du gjort dig skyldig till, får du extra pålaga:
    • Du döms till att betala skadestånd
    • Om du dömts till rättspsykisk vård, så kan du bli skyldig för vårdkostnaderna

Vad kan detta innebära?

 

Åklagaremyndigheten http://www.aklagare.se/

Polisen: https://polisen.se/Aktuellt/

Brottsoffermyndighaten: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Lawline: http://lawline.se/categories/149

Sveriges domstolar Följder av brott: http://domstol.se/Brott–straff/Foljder-av-brott/

Kriminalvården: http://www.kriminalvarden.se/

Rättspsykologisk vård Regionsjukhuset Karsudden

Brottsrummet: http://www.brottsrummet.se/sv/straff

Skadestånd Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skadest%C3%A5nd

Påföljder till Brott: http://www.alden.se/Pafoljdinledning.htm

Lagen Nu, Skadestånd: https://lagen.nu/begrepp/Skadest%C3%A5nd

Lagen Nu indexering av lagar: https://lagen.nu/index/

Straff Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Straff