Funderingar

Varför dömer vi och till vilken nytta? Och hur dömer vi och vilken effekt får detta?

 

Förenklat kan man tycka att vi dömer för att någon har gjort något vi inte accepterar och därför lagstadgat mot. Men till vilken nytta skall vi döma? Är det för att avskräcka från att begå brott och härigenom minska antalet av brott, eller är det för att återföra från ett felaktigt beteende till ett accepterat beteende i samhället?

Om lagar och rättsförfarande i form av dömande, skall fungera preventivt, så måste de absolut övervägande brotten lagföras med lämpligt straff. Har vi den situationen i vårt samhälle för tillfället? Tyvärr är svaret ”Nej”, jag tror inte att någon brottstyp har en lagföring på över 50%, kommer vi till 10% så skulle vi vara överlyckliga, men tyvärr ligger vi ändå lägre. Tyvärr kan man kanske se att brottslig verksamhet är relativt säker, då procenten lagförda är mycket liten.

Hur är det sedan med kvaliteten på vårt dömande? Ja den kvaliteten beror på polisens förarbete, åklagarens förarbete och sitt arbete i rättssalen, samt hur domarna (jurist- och lekmannadomarna) och försvaret agerar och tänker.  Det är ju så att vi bara får döma baserat på vad som presenteras i rätten, och eftersom ett fällande skall stå utom allt rimligt tvivel baserat på det som presenterats, så kan det ofta finnas ordentlig förbättringspotential. De flesta av oss har nog funderat på, varför man inte förtydligat det eller tagit upp det i rättegången. Självklart kan vi sitta och skriva små meddelanden till ordföranden, om att vi vill ha förtydliganden i den eller den punkten, men det fungerar inte i längden.  Sedan till vårt (nämndemännens) agerande. Hur mycket låter vi oss påverkas av den gällande samhällssituationen, såsom t.ex. i ett familjemål. Dömer vi till hustruns fördel, bara för att v i vet att hon normalt är den svagare, eller för att ge en signalpolitik, som visar att det lönar sig att anmäla hustrumisshandel? Ja kanske, men hur är det då med risken att döma någon som är oskyldig. Är det kolera eller pest? Ja tyvärr, men lika fullt måste vi skydda våra medborgare från att bli oskyldigt dömda, samtidigt, som vi måste försäkra oss om att så många som möjligt av de som begår brott, också blir dömda i paritet med det. För detta måste vi få en större procentsats av genomförda brott, att behandlas, så att de kommer upp i rätten, samtidigt, som underlaget att döma på, skall ha en hög kvalitet, och vara vältäckande. Får vi till det, så kommer troligen ett flertal av fallen att komma upp i domstolen efter lång tid, då välgjorda underlag för domstolsförhandlingar, tar sin tid. Detta gör då att tiden mellan brott och rättegång, kommer att bli längre, och härmed, kommer kvaliteten på vittnesmål och partsinlagor, att få lägre kvalitet. Så även här har vi pest eller kolera.

Jag saknar också en förbättringsprocess i domstolsprocessen. Skulle man inte kunna avsätta en kort tid efter en rättegång, där åklagare, försvarare och domarna, pratar igenom om vad som var bra och vad som var bristfälligt i denna förhandling, och hur vi skulle kunna förbättra det i framtiden.

Hans Andersson