Rättshistorik

Domstolsorganisationen genom tiderna PA23 2017-04-18 Obs dokument under utarbetande, och kommer att vidarebearbetas.

Förändringar av Sveriges underrätter efter 1900 Erik Wågman

Domstolsväsendet från forntid till nutid

Domsagohistorik Tings och rådhusinventeringen 1996-2007:

Varför finns det tingsställen som inte existerar trots att de inte officiellt lagts ner