Riga resan

Vår färd över till Riga började med en så gott som ett spegelblankt Östersjön, så vi kunde till fullo njuta av överfarten med god mat och sällskap. Måndagen den 10 april anlände vi till Riga (+17 C) där en chartrad buss med svensktalande guide väntade på oss. Vi fortsatte direkt till administrationen för Domstolsväsendet i Riga där vi mottogs med förfriskningar och med en gedigen presentation om organisation och arbetsmetoder. Där vi kände igen oss i mångt och mycket från Sverige, men systemet med nämndemän har man sedan ett antal år avskaffat. Beroende på vilken typ av mål det gäller bemannas antalet domare.

Lettiska domstolarna har tilldelats 2015 ett pris av Europeiska Unionen/Council of Europe för ett projekt som heter ”Recording of court hearings with technical means”. Priset heter ”Crystal Scale of Justice” och delas ut årligen. Tekniken bakom innovationen är i korthet den att, rättegången spelas in och omvandlas med teknikens hjälp till ett protokoll i PDF-format, vilket utgör det skrivna protokollet. Protokollet är direkt kopplat till den inspelade ljudfilen, vilket innebär att när man markerar ett önskat avsnitt så spelas just det ljudavsnittet upp. Efter presentationerna så svarade man villigt på alla våra frågor och undringar om rättssystemet i Lettland. Varefter vi tackade för det varma mottagandet och överlämnade Riksförbundets bordsflagga samt några pins. Vi fick emotta en ordförandeklubba mm, som nu har överlämnats till lagmannen i Eskilstuna-Strängnäs tingsrätt.
Effekten av det här systemet innebär en tidsbesparing av protokollskrivandet från tre dagar till mindre än två timmar, för fem timmars förhandling. Klicka gärna på bifogad länk nedan för mer information.


http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/source/Crystal_2015/Latvia.ppt
Det här systemet borde finnas i svenska domstolar, den är mycket effektiv och tidsbesparande.
Framförallt skulle vi nämndemän kunna sätta oss in i ett mål på ett mycket bättre sätt, och därmed ha tillgång till allt material som gäller i målet. Som det för närvarande är så har vi små möjligheter att inhämta fakta i de mål vi sitter och ska döma i. Med små medel kunde man lösa detta och bli  kostnadseffektiv på mer än ett sätt.
Efter en gemensam lunch tillsammans med våra värdar på en närbelägen restaurang fortsatte vi till  svenska ambassaden, där vi togs emot av ambassadören Henrik Landerholm med fru. Vi bjöds på kaffe med dopp mm, och Henrik gav oss en exposé över Rigas och Lettlands historia. Och som alltid när man har det trevligt så går tiden alltför fort, så ett kort stopp i Rigas gamla stadskärna var allt man hann med innan bussen gick till båthamnen igen. Hemresan var lika behaglig som utresan.

Slutet gott allting gott!

Paula Ehrlin