Studiebesök på Mariefredsanstalten

Studiebesök på Mariefredsanstalten

Den 2019-12-09 var föreningen inbjuden till anstalten vi blev 7 st. som kom, tiden var mellan 13.00 och 15.00 för de nämndemän som fortfarande jobbar är det ju inte optimalt, men så är det.

Emellertid blev det ett lärorikt besök, redan i vakten fick vi lära oss mer om säkerhet, alla fick stoppa in sitt leg. i en dosa och visa upp sin fagra nuna. Sedan släpptes vi in och fick låsa in ytterkläder och mobiler i klädskåp varefter vi en och en släpptes in i nästa rum som liknade det vi upplevt på flyget i säkerhetskontrollen och där lämna våra leg. till vakten som vi sedan fick åter när vi gick.

Vi fördes till ett konferensrum där vi bjöds på kaffe/the sedan blev det två intensiva och lärorika timmar som gick fort.

Kommunikationschefen Anna berättade om ”sin” anstalt/fängelse, att det är ett klass 2 fängelse och hur det var uppdelat i fem olika block samt hur dagarna kunde se ut för de intagna och vad kriminalvården erbjuder under fängelsetiden. Där finns ”kurser” i mental träning, impulskontroll t.ex. något som vi till vardags i vår uppdrag kan se vad avsaknad kan ställa till med. Syftet med den mentala biten är att bryta det kriminella mönstret hos den intagna.

Anna berättade vidare om de yrkesutbildningar som erbjuds på anstalten, Svets, bygg, el och rör t.ex.

Vidare finns obligatoriska sysselsättningar som under vardagarna är uppdelade i två fyratimmarspass, detta sker i verkstäderna som finns inom murarna.

Fängelset är överbelagt och kämpar precis som vi i tingsrätten med budgetnedskärningar.

En fråga som kom upp och besvarades var, hur gör man med intagna som har en annan nationalitet? Svaret blev att där var det obligatoriskt att fängelset skulle kontakta ”hemlandet” för att i görligaste mån överföra fången dit och speciellt när utvisning ingick i domen. Dock kontrollerades alltid straffskalan för brottet i mottagarlandet så att det inte blev så att fången omedelbart släpptes när han/hon kom ”hem” Sammanfattningsvis kan jag konstatera att detta besök var ett av de bästa jag varit med, det gav en insikt och förståelse för vår kriminalvård som jag nog delvis saknat.

Tack Anna

Lennart Sevdin

admin