Välkommen till Eskilstuna - Strängnäs Nämndemannaförening

Vi hälsar dig varmt välkommen till Eskilstuna – Strängnäs lokala sida.

Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens riksförbund.

Föreningen är sammanslagning av Eskilstuna nämndemannaförening och Strängnäs nämndemannaförening, i och med att Strängnäs Tingsrätt gick tillsammans med Eskilstuna tingsrätt. Nämndemannaföreningen är öppen för alla nämndemän i Eskilstuna och Strängnäs kommuner oavsett vilken domstol de sitter i.


Årsavgiften är 250 kronor varav 150 kronor går till riksförbundet. och då får vi tidningen Nämndemannen, vars prenumeration är 140 kronor, samt föreningen får bidrag till utbildningar. Kvar av medlemsavgiften blir 100 kronor varav 15 kronor går till utskick av årsmötes-kallelsen, så slutligen har vi 85 kronor plus det vi kan få i bidrag, att ordna utbildningar för. Vi var 50 medlemmar av 73 nämndemän, som hittills betalt för 2018.

PlusGiro nummret är: 4964829-8 och bankkonto på Nordea eller Swish 070-0171819.

Föreningens syfte är att stärka våra nämndemän i sin roll. Detta genom att erbjuda seminarier, utbildningar och studieresor, samt att genom riksförbundet erbjuda möjlighet att delta i debatt och utveckling av och kring nämndemanna rollen.

Våra sponsorer

ABF Eskilstuna stöder oss genom att ställa upp med lokaler för våra medlemsträffar.