Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening

Välkommen till Eskilstuna - Strängnäs Nämndemannaförening

Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens riksförbund och är öppen för alla nämndemän i Eskilstuna och Strängnäs kommuner oavsett i vilken domstol man tjänstgör.

Föreningens syfte är att stärka nämndemännen i sin roll. Till exempel genom att erbjuda seminarier, utbildningar och studiebesök samt att genom riksförbundet erbjuda möjlighet att delta i debatt och utveckling av och kring nämndemanna rollen.

För eventuella frågor om föreningens aktiviter hänvisas till ordförande Anitha Wretling per telefon 076-610 08 96 eller mail email hidden; JavaScript is required

Vi visar aktuella nyheter här i framtiden!

Endast för administratörer