Årsmöte på gång:

Om några dagar går en inbjudan ut till alla betalande medlemmar till ett digitalt årsmöte lördagen den 24:e april klockan 15.00
Vi “öppnar” en timme innan för anslutning, detta är första gången vi kör årsmötet digitalt och jag förstår om en del gruvar sig för det, jag har själv gjort det.
Känns det jobbigt prata med någon du känner om hjälp (helst en medlem men annars någon annan du litar på) Styrelsen har tagit en liten genväg och bett Rolf Svensson vara mötesordförande precis som förra året.
Har du ännu inte betalt medlemsavgiften går det fortfarande att göra det. Plusgirokonto: 4964829-8. Det går också att svischa pengarna 250 kr till 0705675090 så förs de över till föreningens konto och glöm inte i bägge fallen att ange ditt namn.

Lennart Sevdin
Ordförande