Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening

Eskilstuna Strängnäs nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Styrelse

Hela Styrelsen

es.styrelse@nmrf.se
  • Ordförande

Lennart Sevdin

es.ordforande@nmrf.se
070-567 50 90
  • Vice ordförande

Lars-Åke Gilander

073-856 71 10
  • Kassör

Bengt Nilsson

es.kassor@nmrf.se
070-017 18 19

Marita Ahlström

073-183 11 50

Theresia Jansson

073-379 37 27

Agnetha Andersén

073-957 40 82

Revisorer

Britt-Marie Björklund

es.revisor@nmrf.se
070-223 26 43

Rolf Svensson

es.revisor@nmrf.se
070-292 12 30

Valberedning

Jelena Perunovic

es.valberedning@nmrf.se
070-781 61 72

Ilpo Wiinikka

es.valberedning@nmrf.se
073-180 86 75

Endast för administratörer